OBS! Jeg starter ikke nye undervisningsforløb op.

For at finde alternativ underviser: søg evt. på Audiologopædisk Forenings hjemmeside, www.ALF.dk., privatpraktiserende.

Velkommen til talepædagog Susanne Vidøs hjemmeside.

Det er en voldsom og livsforandrende begivenhed at blive ramt af hjerneblødning, en blodprop i hjernen eller anden hjerneskade. Næsten altid som lyn fra en klar himmel, både for den ramte og for de pårørende.

Hvis hjerneskaden rammer venstre side af hjernen, får den ramte ofte sproglige vanskeligheder. Det kan være vanskeligheder med at finde ordene, med at forstå andres tale, med at læse og skrive. Dette kaldes afasi.
Der kan samtidig være vanskeligheder med at udtale ordene, fordi mundmotorikken er påvirket af hjerneskaden. Dette kaldes dysartri og optræder ofte sammen med afasien.

Et menneske med afasi har oftest svært ved at kommunikere med sine omgivelser.
Måske har man ordene “på tungen”, men kan ikke få dem frem. Måske kommer der nogle helt andre ord, end man havde tænkt sig. Måske kan man ikke forstå, hvad andre siger og kan derfor ikke deltage i samtalen.

Dette er uvant, frustrerende og ofte fortvivlende, både for den afasiramte og for omgivelserne, der jo sommetider må opgive at forstå, hvad deres afasiramte pårørende mener.

I en familie, hvor et af medlemmerne har afasi, er der ofte et stort behov for at få undervisning og vejledning i, hvordan kommunikationen kan fungere bedst muligt, og hvordan den ramte kan støttes i at udnytte og udbygge sit bevarede sprog.

Enhver, der rammes af afasi, har ret til udredning og kompenserende undervisning, betalt af hjemkommunen.

Nogle afasiramte oplever dog, at undervisningen ikke starter så hurtigt som ønsket, at den ikke er intensiv nok, eller at den afsluttes, før familien føler sig klædt tilstrækkeligt på til at tackle den nye situation.

Andre oplever, at de efter flere år som afasiramte er gået i stå sprogligt/kommunikativt og har behov for et fornyet undervisningstilbud.

I disse tilfælde er det en mulighed at henvende sig til en privatpraktiserende talepædagog og selv betale for supplerende undervisning.