Undervisningen

Den første kontakt
Den første kontakt pr. telefon eller mail er gratis og uforpligtende. Her taler vi om den nuværende situation og hvad der ønskes hjælp til, og vi aftaler eventuelt et tidspunkt, hvor vi mødes for en indledende screening og samtale.

Indledende screening og samtale
Som forudsætning for et vellykket undervisningsforløb indledes første besøg med en sproglig screening samt forventningsafstemning.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen foregår som eneundervisning. Det kan dog være en stor fordel for alle parter, at undervisningen ikke  “står alene”, men kan følges op og støttes af omgivelserne. Pårørende og/eller kontaktpersoner er derfor meget velkomne til at deltage.

Hvad kan undervisningen indeholde?
Undervisningens indhold tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Det kan f.eks. være færdighedstræning som udtaleøvelser, ordfindingsøvelser, samtaleøvelser og andre danskopgaver. Det kan også være læse- og skriveøvelser, som eventuelt kan foregå på pc eller tablet. Og det kan være indlæring af kompenserende strategier, dvs. andre måder at kommunikere på end det talte ord. Her kan pegning, tegning, mimik, gestus og naturlige tegn indgå.

Hvor?
Jeg underviser hovedsagelig afasiramte bosiddende i Nordsjælland samt i Københavns omegnskommuner.
Undervisningen finder sted i den afasiramtes eget hjem, herunder også plejebolig, eller på genoptræningscenter.

Hvor længe ad gangen?
En undervisningstime varer 60 minutter, med mindre andet aftales.