CV

Uddannelse:
Jeg er oprindeligt uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium i 1983.

I 1994 startede jeg på talepædagogstudiet på Danmarks Lærerhøjskole og blev i 1997 færdig som eksamineret speciallærer. Mine specialer er “Tale-/og sprogvanskeligheder” og “Erhvervet hjerneskade”.

Ansættelser:
1983-2009: Taleinstituttet i Hellerup (Nu: Kommunikationscentret Region H)
2009-2013: Geelsgårdskolen for børn med medfødte hjerneskader
2013-2017: Kommunikationscentret i Hillerød, afdelingen for erhvervet hjerneskade

Jeg har gennem årene holdt mig fagligt orienteret ved kurser, temadage m.m., ligesom jeg selv jævnligt har holdt oplæg for/undervist pårørende, pleje- og genoptræningspersonale og talepædagogstuderende.

Jeg er medlem af Audiologopædisk Forening.