Priser

En undervisningstime á 60 minutter koster 750 kr.
Min forberedelse til undervisningen er inkluderet i dette beløb.

Ved aftalte længere forløb kan en rabatpris aftales.

Kørsel afregnes med 5 kr pr. kilometer. Min køretid er inkluderet i dette beløb.

Honoraret betales kontant eller på MobilePay til 30 25 23 57.