Baggrund

Jeg har som talepædagog bl.a. været ansat på Tale- og Høreinstituttet i Hellerup (nu: Kommunikationscentret, Region Hovedstaden) og på Kommunikationscentret i Hillerød. Her har jeg arbejdet med udredning, vejledning og undervisning af voksne med erhvervet hjerneskade og afasi, samt orientering og vejledning af deres pårørende.

I den forbindelse har jeg været udstationeret på Herlev Hospitals og Hillerød Hospitals neurologiske afdelinger. Her har opgaven været dels at foretage en indledende sproglig screening, og dels at orientere den ramte og de pårørende om afasi.

Jeg har desuden været tilknyttet kommunale og regionale genoptræningscentre, hvor den første intensive fysiske og sproglige genoptræning foregår.

Den største del af mit arbejde på kommunikationscentrene har dog været undervisning af afasiramte, enten som ene- eller som holdundervisning. Ofte har pårørende deltaget eller er efterfølgende blevet orienteret om undervisningen, således at der kunne følges op/arbejdes videre i hjemmet.